Logo Miasta Zduńska Wola

Biura

Główny telefon do Urzędu Miasta: 43 825-02-00

 

Kancelaria Urzędu Miasta
Budynek nr 1 (wejście od strony parku), pokój nr 111
tel. 43 825-02-66 lub 43 825-02-67
e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Straż Miejska
Komendant: Zbigniew Szulada
tel. 43 823-29-45 lub 669-215-777
e-mail: straz_miejska@zdunskawola.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Małgorzata Chudzia-Kulesza
tel. 43 825-02-46
e-mail: m.chudzia-kulesza@zdunskawola.pl lub usc@zdunskawola.pl

Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych
Dyrektor: Anita Danielewicz
tel. 43 825-02-35
e-mail: a.danielewicz@zdunskawola.pl

Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Dyrektor: Katarzyna Chwiałkowska
tel. 43 825-02-38 lub 43 825-02-09
e-mail: k.chwialkowska@zdunskawola.pl

Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
Kierownik: Katarzyna Balzam
tel. 43 825-02-60
e-mail: k.balzam@zdunskawola.pl

Biuro Gospodarki Przestrzennej
Dyrektor: Piotr Ignaczewski
tel. 43 825-02-17
e-mail: p.ignaczewski@zdunskawola.pl

Dział Miejska Pracownia Urbanistyczna
Kierownik: Marzena Ogińska
tel. 43 825-02-97
e-mail: m.oginska@zdunskawola.pl

Biuro Gospodarki Lokalowej
Dyrektor: Magdalena Komodzińska
tel. 43 825-02-78 lub 43 825-02-15 lub 43 825-02-16 lub 43 825-02-14
e-mail: m.komodzinska@zdunskawola.pl

Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor: Donata Szmiel
tel. 43 825-02-10
e-mail: d.szmiel@zdunskawola.pl

Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
Dyrektor: Alina Kubiak
tel. 43 825-02-68
e-mail: a.kubiak@zdunskawola.pl

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
tel. 43 825-02-76

Biuro Infrastruktury Technicznej
Dyrektor: Edyta Michalak
tel. 43 825-02-92
e-mail: e.michalak@zdunskawola.pl

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta
Dyrektor: Krystyna Bąk
tel. 43 825-02-72 lub 43 825-02-34
e-mail: k.bak@zdunskawola.pl

Biuro Inwestycji Miejskich
Dyrektor: Piotr Borkiewicz
tel. 43 825-02-33
e-mail: p.borkiewicz@zdunskawola.pl

Biuro Dochodów
Dyrektor: Małgorzata Mielczarkowska
tel. 43 825-02-59 lub 43 825-02-57
e-mail: m.mielczarkowska@zdunskawola.pl

Biuro Finansowo-Budżetowe
Dyrektor: Ilona Zdzienicka
tel. 43 825-02-73 lub 43 825-02-00 wew. 273
e-mail: i.zdzienicka@zdunskawola.pl

Biuro Rady Miasta
Dyrektor: Lidia Pająk
tel. 43 825-02-50 lub 43 825-02-49
e-mail: l.pajak@zdunskawola.pl

Biuro Zamówień Publicznych
Dyrektor: Marcin Alberczak
tel. 43 825-02-29
e-mail: m.alberczak@zdunskawola.pl lub t.witaszczyk@zdunskawola.pl

Biuro Zarządzania Kadrami
tel. 43 825-02-31
e-mail: d.prekwa@zdunskawola.pl lub d.bomba@zdunskawola.pl

Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Dyrektor: Agnieszka Chojecka
tel. 43 825-02-52
e-mail: a.chojecka@zdunskawola.pl

Dział Informatyki
Kierownik: Dawid Zakrzewski
tel. 43 825-02-42
e-mail: d.zakrzewski@zdunskawola.pl

Biuro Audytu i Kontroli
Dyrektor, Audytor Wewnętrzny: Karolina Klimkowska
tel. 43 825-02-54
e-mail: k.klimkowska@zdunskawola.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor: Dariusz Linowiecki
tel. 43 825-02-43
e-mail: d.linowiecki@zdunskawola.pl

Zespół Radców Prawnych
tel. 43 825-02-30
e-mail: a.steglinska@zdunskawola.pl

Inspektor Ochrony Danych
Jacek Kazimierczak
tel. 43 825-02-82
e-mail: iod@zdunskawola.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Mieczysław Marszałek
tel. 43 825-02-24
e-mail: m.marszalek@zdunskawola.pl

Stanowisko ds. BHP
Inspektor: Marta Stefaniak
tel. 43 825-02-44
e-mail: m.stefaniak@zdunskawola.pl

Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
Inspektor: Przemysław Holewski
tel. 43 825-02-09
e-mail: p.holewski@zdunskawola.pl

Przejdź do treści