Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Jednorazowe wsparcie finansowe

Osoby, które przed zagrożeniem uciekły do Polski mogą otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe. Świadczenie będzie wypłacać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Świadczenie wynosi 300 zł.

Gdzie złożę wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego?

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Świadczeń Socjalnych przy ul. Getta Żydowskiego 21b pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Czy muszę posiadać konto w banku, aby uzyskać świadczenie?

Tak.

Czy muszę mieć nadany numer PESEL, aby dostać jednorazową pomoc finansową?

Tak.

Gdzie złożę wniosek o nadanie numeru PESEL?

W Urzędzie Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego 12. By usprawnić obsługę, urzędnicy zapraszają do umawiania wizyt. Zadzwoń: 43 825 02 35, 43 825 02 36.

Jakie dane zawiera wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego ? 

  • imię i nazwisko
  • datę urodzenia
  • obywatelstwo
  • płeć
  • numer paszportu lub innego dokumentu, który stanowił podstawę przekroczenia granicy
  • datę przyjazdu do Polski
  • numer PESEL

W jaki sposób dowiem się o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia?

Informacje o terminie i formie wypłaty świadczenia przekaże pracownik Ośrodka za pomocą wskazanych przez Ciebie środków komunikacji np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania świadczenia będzie w formie decyzji.

Przejdź do treści