Logo Miasta Zduńska Wola

Zmiany w 500+

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w ramach programu Rodzina 500+.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w ramach programu Rodzina 500+.

Od 1 stycznia 2022 r. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowo narodzone dzieci należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jeśli do 31-12-2021 r. nie został złożony w Urzędzie Miasta). Urząd Miasta będzie kontynuował wypłatę świadczenia wychowawczego przyznanego do 31-05-2022 r.

W odniesieniu do nowego okresu świadczeniowego trwającego od 01-06-2022 r. do 31-05-2023 r. wniosek należy złożyć do ZUS poczynając od 01-02-2022 r.

Informacje w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ od 2022 r. dostępne są na stronie ZUS.

Inne komunikaty

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji ds. Budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2024

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. informują, że w dniach od 9 do 16 lipca 2023 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej na terenie miasta Zduńska Wola.

Przejdź do treści