Zmiany w 500+

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w ramach programu Rodzina 500+.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w ramach programu Rodzina 500+.

Od 1 stycznia 2022 r. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowo narodzone dzieci należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jeśli do 31-12-2021 r. nie został złożony w Urzędzie Miasta). Urząd Miasta będzie kontynuował wypłatę świadczenia wychowawczego przyznanego do 31-05-2022 r.

W odniesieniu do nowego okresu świadczeniowego trwającego od 01-06-2022 r. do 31-05-2023 r. wniosek należy złożyć do ZUS poczynając od 01-02-2022 r.

Informacje w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ od 2022 r. dostępne są na stronie ZUS.

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na realizację zadania pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”.

LII sesja Rady Miasta

LII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26.

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2023

Przejdź do treści