Zmiany w 500+

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w ramach programu Rodzina 500+.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w ramach programu Rodzina 500+.

Od 1 stycznia 2022 r. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowo narodzone dzieci należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jeśli do 31-12-2021 r. nie został złożony w Urzędzie Miasta). Urząd Miasta będzie kontynuował wypłatę świadczenia wychowawczego przyznanego do 31-05-2022 r.

W odniesieniu do nowego okresu świadczeniowego trwającego od 01-06-2022 r. do 31-05-2023 r. wniosek należy złożyć do ZUS poczynając od 01-02-2022 r.

Informacje w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ od 2022 r. dostępne są na stronie ZUS pod adresem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Inne komunikaty

Przejdź do treści