Zmarł Stefan Warulik, Prezydent Miasta Zduńska Wola w latach 1985-1987

Odszedł Zduńskowolanin związany ze swoim miastem pracą społeczną i zawodową. Oddany sprawom miasta i jego mieszkańców. Odznaczony Medalem "Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli".

Pedagog, ceniony wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Zduńskiej Woli. Odznaczony Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Piotr Niedźwiecki Prezydent Miasta Zduńska Wola
Witold Gwiazda Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 9 kwietnia o godzinie 14.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Bema.

O Stefanie Waruliku na stronach Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli: www.tpzw.pl.

Inne artykuły

Przejdź do treści