Ziół fabryka…

Trzy placówki oświatowe w Zduńskiej Woli pozyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na edukację ekologiczną pod nazwą „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”. Łącznie w wysokości 51 840,00 zł.
Projekt „Edukacja ekologiczna  w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli. Aktywne metody ochrony przyrody”. Całkowity koszt projektu wynosi 25 700,00 PLN, otrzymana dotacja z WFOŚiGW to kwota 23 050,00 PLN.

W projekcie uczestniczyć będzie 316 uczniów. W jego ramach odbędą się wycieczki, warsztaty, zajęcia stacjonarne, konkursy dotyczące wiedzy ekologicznej. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i literatura z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz nagrody rzeczowe i książkowe dla uczniów. Głównym założeniem projektu jest uświadomienie uczniów, że działania na rzecz ochrony przyrody zapobiegają degradacji środowiska oraz zmniejszają i usuwają negatywne skutki gospodarczej działalności człowieka. Dzięki projektowi przybliżone będą młodzieży aktywne formy ochrony środowiska. Społeczność szkolna przygotowana zostanie do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. Uczestnictwo w programie promować będzie zachowania i postawy przyjazne środowisku, rozwinie w uczniach aktywność, samodzielność, nauczy współpracy w trakcie wykonywanych działań. Realizowany projekt będzie kształtował postawy uczniów sprzyjające ich dalszemu rozwojowi społecznemu. Będą oni mieli możliwość podejmowania działań ekologicznych  w swojej lokalnej społeczności.

Projekt „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”- program edukacji ekologicznej, realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli”. Łączny koszt projektu wynosi 22 476,00 zł, otrzymana dotacja z WFOŚiGW to 19 290,00 zł.

Celem programu jest edukacja dla środowiska, czyli przygotowanie dzieci do odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony przyrody, kształtowanie postaw ekologicznych o środowisku naturalnym, poprzez zabawy i zajęcia badawcze oraz bezpośredni kontakt z przyrodą. Do współpracy przy realizacji działań ekologicznych pragniemy włączyć rodziców naszych wychowanków.
W ramach realizacji programu ekologicznego „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy” podjęte zostaną następujące działania:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę: 13 071,30, w tym: tablicę interaktywną, oraz szereg innych ciekawych pomocy, służących do przyrodniczych działań badawczych dzieci.
 2. Wycieczki: do gospodarstwa ogrodniczego w Maciejowie gm. Zduńska Wola, do Leśniczówki Pyszków- Nadleśnictwo Złoczew, do ZOO w Borysewie.
 3. Organizacja warsztatów dla dzieci: „Przygody Kropelki Chlupci”-badanie właściwości wody; rozpoznawanie różnic między wodą zdatną i niezdatną do picia;  „Jak zrobić papier czerpany”?
 4. Dzieciom zaprezentowany zostanie teatrzyk pt. „Jak Krzyś ratuje planetę Ziemię”, w którym uwzględnione będą treści związane ze zdrowym odżywianiem i pożądanymi zrachowaniami ekologicznymi.
 5. Konkursy dla przedszkolaków i ich rodziców: konstrukcyjny polegający na wykonaniu najładniejszego karmnika dla ptaków pn. „Każdy ptaszek ma swój daszek”;  plastyczny międzyprzedszkolny, skierowany do dzieci z placówek miasta Zduńska Wola- „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”; fotograficzny polegający na sporządzaniu dokumentacji zdjęciowej podczas wspólnych wycieczek rodziców i dzieci pt. „Co w trawie piszczy?”.
 6. Spotkania z ciekawymi ludźmi: z leśnikami: „Jak długo rośnie las”, z pszczelarzem: „Tajemnice ula”, z ogrodnikiem: „Rośliny ozdobne”.
 7. Zbiórka makulatury pod hasłem: „Zbierając makulaturę -chronimy las”, zbiórkę baterii „Zdrowe środowisko”, czy zbiórkę nakrętek „Pomagamy innym”.
 8. Happening z okazji Dnia Ziemi pod hasłem: „Szanuj przyrodę-ona jest twoim przyjacielem”.
 9. Akcja informacyjna skierowaną do dzieci i rodziców zachęcającą do segregacji surowców wtórnych, pod hasłem: ” Nasze rady na odpady”. W tym celu wraz z dziećmi wykonamy i zaprezentujemy plakaty i ulotki o tej tematyce.

Zorganizowane zostaną kąciki przyrodniczo-badawcze dla dzieci w każdej sali, w których prowadzone będą warsztaty i zabawy badawcze poszerzające zakres wiedzy z ekologii i zjawisk przyrodniczych.
Przez cały okres realizacji programu prowadzone będą zajęcia i zabawy wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dotyczące kształtowania wiedzy i umiejętności u dzieci w obszarze wychowania dla poszanowania świata, roślin i zwierząt. Koszty tych działań wyniosą 8 625,00 zł.

Projekt „Ziół fabryka, czyli w Krainie Zielonego Smyka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zduńskiej Woli”  realizowany w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach  w roku szkolnym 2015/2016”. Całkowity koszt projektu 13 00,00 zł, w tym dofinansowanie  w kwocie  9.500,00zł.

Projekt o charakterze ekologiczno-przyrodniczo-zdrowotnym. Działania związane z realizacją treści projektu będą mieć formę:

 • wycieczek:gospodarstwo ogrodnicze, gospodarstwo agroturystyczne, łąkę, sklep zielarski, apteka, zakład kosmetyczny
 • warsztatów: zajęcia edukacyjne pt. Szkoła na łące na terenie przedszkola, zajęcia otwarte z udziałem rodziców
 • konkursów: „ Zioła jemy i zdrowo rośniemy”.

Projekt „Ziół fabryka, czyli w krainie Zielonego Smyka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zduńskiej Woli”  ma za zadanie nauczyć dzieci szacunku do pracy i jej efektów, ma powodować wielozmysłowe doświadczenia związane z założeniem hodowli  ziół w mini szklarniach, uwrażliwiać dzieci na  propagowanie  zdrowego stylu życia , zmienić  nawyki żywieniowe wśród dzieci i ich rodzin.  Z uwagi na to, że  współczesne dzieci wykazują coraz więcej  silnych alergii na „polepszacze” i konserwanty wszechobecne w dzisiejszej żywności  chcemy podjąć szereg działań profilaktycznych, które pomogą nam zmienić styl odżywiania się i życia całych rodzin i pokazać wartościowe zastosowanie  ziół . Mają być one przewodnikiem po kuchni, która pachnie tak, jak jedzenie pamiętane z naszego dzieciństwa.

www.zainwestujwekologie.pl

Inne artykuły

Przejdź do treści