Wyniki konsultacji

Zduńska Wola, 1 lipca 2022 roku

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
ZIELONY BUDŻET MIASTA ZDUŃSKA WOLA 2023

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Zielonego Budżetu Miasta Zduńska Wola 2023 polegających na zgłaszaniu wniosków przez mieszkańców, a w kolejnym etapie ich opiniowaniu przedstawiam poniżej ranking projektów opracowany na podstawie liczby pozytywnych opinii:

 1. Kwiatowe kaskady w Karsznicach – 293 pozytywnych opinii
 2. Zielone osiedle Jana Pawła II – 124 pozytywnych opinii
 3. Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Piwnej w formie parku kieszonkowego – 67 pozytywnych opinii
 4. Łąka kwietna wokół kamienia upamiętniającego 70-lecie Koła Pszczelarzy w Zduńskiej Woli – 58 pozytywnych opinii
 5. Zagospodarowanie Pasażu im. Janusza Kusocińskiego – 48 pozytywnych opinii
 6. Park kieszonkowy pomiędzy Restauracją McDonalds a sklepem Biedronka przy ulicy Łódzkiej i St. Moniuszki – 35 pozytywnych opinii
 7. Domki dla owadów i poidełka dla ptaków – 29 pozytywnych opinii
 8. Kwiaty na Frajszycy – 16 pozytywnych opinii
 9. Miejska łąka kwietna czyli „Kwietny róg obfitości” – 15 pozytywnych opinii
 10. Domy dla ptaków – 14 pozytywnych opinii
 11. Srebrna w kwiatach – 11 pozytywnych opinii

Łącznie mieszkańcy opiniowali 710 razy.

Jednocześnie informuję, że do realizacji w przyszłym roku budżetowym rekomenduję, zgodnie z opinią Komisji Konsultacyjnej, następujące projekty:

 1. Kwiatowe kaskady w Karsznicach
 2. Zielone osiedle Jana Pawła II

Konsultacje społeczne przeprowadzone były na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) oraz w związku z zarządzeniem nr 104/22 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących wskazania zadań do Zielonego Budżetu Miasta Zduńska Wola 2023.

Prezydent Miasta

Konrad Pokora

Załączniki:

Przejdź do treści