O Zielonym Budżecie

Do Zielonego Budżetu można zgłosić zadania zlokalizowane na terenie będącym własnością Miasta Zduńska Wola.

W ramach Zielonego Budżetu szczególnie mile widziane są zadania polegające na:

 1. tworzeniu łąk kwietnych;
 2. zazielenianiu przestrzeni publicznej w sposób usystematyzowany;
 3. systemowej rewitalizacji skwerów i parków;
 4. tworzeniu systemowej opieki dla starych drzew;
 5. systemowego prowadzenia nasadzeń drzew i krzewów;
 6. zakładania ogrodów deszczowych;
 7. małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich;
 8. zakładaniu społecznych ogrodów i parków kieszonkowych.

W ramach Zielonego Budżetu na pewno nie zrealizujemy zadań:

 1. które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 2. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 3. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 4. które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 5. których czas realizacji, określony na etapie oceny, przekroczyłby jeden rok budżetowy;
 6. które nie spełniają zasady ogólnodostępności, tzn. zapewnienia możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach wszystkim zainteresowanym Mieszkańcom.

Poniżej możesz pobrać poradniki, które ułatwią Ci opracowanie wniosku:

Matryca parki kieszonkowe Pobierz tabelę, która pozwoli Ci dobrać odpowiednie rozwiązania dla uwarunkowań terenu, który chcesz zagospodarować.
Tabela nasadzeń Pobierz tabelę, która pozwoli Ci wybrać odpowiednie gatunki roślin dla twojego projektu.

 

Przejdź do treści