Zielone światło do przebudowy obwodnicy

Jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowy obwodnicy zduńskowolskiej. Wojewódzki Zarząd Dróg przy realizacji inwestycji będzie musiał uwzględnić wiele zaleceń, które mają chronić przyrodę i ograniczyć negatywny wpływ hałasu na osiedla mieszkalne.

Zduńskowolska obwodnica to fragment drogi wojewódzkiej nr 482. Biegnie ulicą Łaską, Łódzką i Sieradzką. Stanowi ważny korytarz komunikacyjny, który pozwala kierowcom ominąć centrum miasta. Wojewódzki Zarząd Dróg od dwóch lat przymierza się do jego remontu

– To bardzo ważna dla naszego miasta inwestycja. Usprawni komunikację, ale jej skutki będą też latami odczuwać zduńskowolanie, którzy mieszkają i pracują przy obwodnicy – mówi Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli. Przy trasie dominuje zabudowa jedno i wielorodzinna, znajduje się wiele hurtowni i sklepów, a także zakładów pracy i magazynów. – Zadbaliśmy więc, by przy przebudowie obwodnicy inwestor wprowadził rozwiązania, które zmniejszą poziom hałasu, a także zminimalizują negatywne oddziaływanie na najbliższe otoczenie  – dodaje prezydent Pokora.

Na odcinkach trasy, które prowadzą przy skupiskach mieszkalnych, Zarząd Dróg Wojewódzkich  będzie musiał postawić bariery akustyczne. Ma też obowiązek zastosować rodzaj nawierzchni, który zmniejszy poziom hałasu wytwarzany przez jadące pojazdy. Będzie musiał też zbudować kanały, zdolne odprowadzić dużą ilość wody z powierzchni jezdni do środowiska. To zapobiegnie podtopieniom trasy i okolicznych zabudowań.

Urząd miasta przeprowadził też konsultacje społeczne z mieszkańcami. Dzięki nim zmieniono pierwotny projekt – na wielu newralgicznych skrzyżowaniach wprowadzono ronda.

Prezydent Zduńskiej Woli już w grudniu 2019 r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (RDOŚ) o wydanie opinii, czy i w jakim zakresie planowana przebudowa drogi wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. O stanowisko poprosił też Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Dwie pierwsze instytucje uznały, że przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić ocenę środowiskową. Prezydent nałożył więc na Wojewódzki Zarząd Dróg obowiązek przedłożenia stosownego raportu.

– Zgodnie z prawem raport przygotowany przez inwestora przekazaliśmy do oceny Regionalnej Ochronie Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. RDOŚ stwierdził, że dokument nie spełnia wymogów ustawowych i jego zakres jest niepełny. Chodziło zwłaszcza o to, że niezbyt dokładnie opisywał wpływ hałasu na mieszkańców czy zagrożenia dla przyrody – wyjaśnia prezydent Pokora.

Kolejna wersja raportu przedstawiona przez Wojewódzki Zarząd Dróg znów zdaniem RDOŚ wymagała wyjaśnień. Dopiero po uzupełnieniu dokumentacji dyrekcja mogła dokonać oceny. – Sprawa była niezwykle złożona, badanie dokumentów zajęło RDOŚ więcej czasu niż wynika to z ustawy. W lipcu tego roku dyrekcja ostatecznie określiła, jakie działania przy przebudowie drogi musi uwzględnić Wojewódzki Zarząd Dróg, by zmniejszyć negatywne oddziaływania na środowisko – wyjaśnia Konrad Pokora.

Po przedstawieniu raportu do wglądu publicznego prezydent mógł zakończyć formalną procedurę i wydał decyzję środowiskową. Wojewódzki Zarząd Dróg ma więc zielone światło do realizacji przebudowy. Zgodnie z planami prace na obwodnicy mają ruszyć w 2022 r.

Inne artykuły

Przejdź do treści