Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2021 roku”.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie dla OPP (plik odt 11KB)

Zgłoszenie kandydata OPP (plik odt 7KB)

Oświadczenie dla OPP (plik odt 7KB)

Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)

Inne komunikaty

Przejdź do treści