Zduńskowolska Karta Seniora – zapraszamy do współpracy

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza podmioty do przystąpienia do Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora”. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są mieszkańcy Zduńskiej Woli, którzy ukończyli 60 lat. Zduńskowolska Karta Seniora uprawnia seniorów do korzystania z systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez Miasto oraz Partnerów Programu.

Podmioty i instytucje, działające na terenie Miasta Zduńska Wola, mogą przystąpić do Programu składając deklarację przystąpienia do Programu, określając zakres, wysokość stosowanych ulg, miejsce ich realizacji oraz okres, przez jaki będą stosowane.

Deklaracja do pobrania 

Deklarację należy złożyć w Biurze Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. S. Złotnickiego 13, budynek nr 4, I piętro, pokój 413, lub drogą pocztową na adres Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. S. Złotnickiego 12.

Szczegóły programu

Inne artykuły

Przejdź do treści