Zduńskowolanin Karol Wal zwycięzcą XI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej

Karol Wal z Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zajął I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Informatycznej w kategorii „Grafika i Prezentacje”. Nasz uzdolniony informatyk jest uczniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, a na co dzień kształci się w zawodzie elektromechanik w „Serwisie AGD”. Karol po raz drugi reprezentował Łódzką Wojewódzką Komendę OHP w Łodzi w konkursie na szczeblu ogólnopolskim, ponieważ w zeszłym roku uplasował się na drugim miejscu wśród najlepszych informatyków w Polsce. Organizatorami konkursu była Komenda Główna OHP, Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie.

 W konkursie na etapie ogólnopolskim w dniach 17-20 marca wzięło udział 38 uczestników, którzy prezentowali swoje prace przed komisją konkursową. Dotyczyły one tworzenia baz danych, obróbki plików multimedialnych, tworzenia stron internetowych, programowania oraz tworzenia grafik komputerowych. Karol wykonał pracę zatytułowaną „Prototyp gry izometrycznej”.

W składzie komisji konkursowej byli Małopolski Koordynator ECDL Beata Chodacka, przedstawiciel Katedry Informatyki i Metod Komputerowych UP im KEN w Krakowie Alicja Pituła, Specjalista ds. technologii informatycznych Tomasz Podlewski.

W harmonogramie programu znalazły się także: pokaz „Niezłego Cyrku” z lightshow,  pokaz Tarnowskiego Bractwa Rycerskiego, warsztaty komputerowe, warsztaty plastyczne. Nie zabrakło także zajęć integracyjno-rekreacyjnych dla młodzieży i kadry takich jak turniej w tenisa stołowego, czy turniej strzelecki- w którym nasz uczestnik zajął III miejsce. Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i dyplomów laureatom XI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP odbyło się 20 marca.

Celem przeprowadzonego konkursu było zainteresowanie uczniów technologią informacyjną i rozwojem informatyki, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej oraz wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, prof. dr hab. Jacek Migdałek z Katedray Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Dyrektor Generalny Microsoft Polska Roman Binkofski, Koordynator ECDL, Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Patronat medialny objęła Gazeta Krakowska oraz telewizja IMAV.TV.

Inne artykuły

Przejdź do treści