Zduńska Wola wprowadza do szkół podstawowych lekcje gry w szachy

Od 1 września 2016 r. we wszystkich miejskich szkołach podstawowych wprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia szachowe dla uczniów klas pierwszych. Zduńska Wola przyłącza się do programu „Szachy w szkole” i tym samym daje dzieciom możliwość lepszego rozwoju już od najmłodszych lat szkolnych. O założeniach programu na konferencji prasowej mówili wiceprezydent Zduńskiej Woli Czesław Rybka oraz dyrektor Biura Edukacji UM Władysław Piotrowski. Od nowego roku szkolnego pierwszoklasiści będą mogli uczestniczyć w jednej godzinie nauki gry w szachy tygodniowo.

Uczniowie będą mieli jedną godzinę szachów tygodniowo. Dzieci nie będą musiały zostawać w szkole po zajęciach, aby z nich skorzystać, ponieważ lekcje szachowe będą integralnym elementem planu. Prowadzić je będą nauczyciele specjalnie przeszkoleni przez instruktorów Polskiego Związku Szachowego. Kurs dla nauczycieli  (2 z każdej szkoły) odbędzie się w wakacje i jest elementem wdrażanego programu. Zajęcia będą nieodpłatne. Uczniowie będą mieli zapewnione zestawy szachów, a w klasach znajdą się również szachownice prezentacyjne. Zapewnia je Polski Związek Szachowy. Ocena opisowa z szachów znajdzie się na świadectwach szkolnych.

Program „Szachy w szkole” jest programem ogólnopolskim, prowadzonym od 2013 roku. Liczba szkół uczestniczących w nim stale rośnie. W roku szkolnym 2016/2017 w skali całego kraju będzie nim objętych około 40 tys. uczniów szkół podstawowych.

Miasto Zduńska Wola wchodzi w program „Szachy w szkole” deklarując, że zajęcia będą realizowane przez dwa lata. W roku szkolnym 2016/2017 obejmą klasy pierwsze i drugie i będą kontynuowane dla tych uczniów również w roku 2017/2018.

Specjaliści zaznaczają, że nauka szachów w jak najmłodszym wieku pomaga dzieciom osiągać lepsze wyniki w nauce. Dynamicznie rozwija umiejętności logicznego myślenia według torów przyczynowo-skutkowych. Uczy analizowania sytuacji i wyciągania wniosków, rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka.
Szachy uczą samodzielnego myślenia, a tym samym stymulują kreatywność młodych ludzi i motywują do samodzielnej pracy. Rozwijają takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga. Uczą radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji. Dzieci poznając szachy rozwijają w sobie poczucie odpowiedzialności
i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

Programy pilotażowe wykazały, że uczniowie korzystający z lekcji nauki gry w szachy znacznie częściej osiągają dobre wyniki w nauce niż ich rówieśnicy nie biorących w nich udziału. Wśród dzieci objętych programem znacznie mniejszy jest też odsetek tych, które osiągają słabe wyniki w nauce.
Warto jednak pamiętać, że oprócz tych wszystkich walorów edukacyjnych i wychowawczych, szachy są również rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie.

Inne artykuły

Przejdź do treści