Zawiadomienie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje, że Miasto Zduńska Wola przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236)

Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje,

że Miasto Zduńska Wola przystępuje do zakupu paliwa stałego
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.


Informacja jak złożyć wniosek o zakup węgla od samorządu znajduje się na stronie

https://bip.zdunskawola.pl/sprawa-do-zalatwienia/11125/wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego-wegla

Wnioski składać można od 9 listopada br.

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2023 r.”

Konkurs ofert

na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2023 r.”

Zgłaszanie osób do pracy w komisji konkursowej

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów w skład komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2023 r.”

Konkurs ofert

na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2023 r.”

LIX sesja Rady Miasta – 24 listopada 2022 r.

LIX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 9:00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści