Zawiadomienie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje, że Miasto Zduńska Wola przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236)

Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje,

że Miasto Zduńska Wola przystępuje do zakupu paliwa stałego
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie:

1) do dnia 31 grudnia 2022 r.,
2) od dnia 1 stycznia 2023 r.


Informacja jak złożyć wniosek o zakup węgla od samorządu znajduje się na stronie

https://bip.zdunskawola.pl/sprawa-do-zalatwienia/11125/wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego-wegla

Wnioski składać można od 9 listopada br.

Inne komunikaty

LXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

LXVI sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXVI sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. o godz. 8:00 w zdalnym trybie obradowania. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Powiadomienie

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Przejdź do treści