​Zamknięte świetlice i kluby seniorów

Inkubator Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38 i świetlica środowiskowa w Ratuszu zostały zamknięte z powodów pandemii koronawirusa. Wojewoda Łódzki polecił czasowo zawiesić działalność wszystkich centrów integracji społecznej.

W zaostrzonym rygorze sanitarnym i z mniejszą liczbą uczestników na Łaskiej 38 do dzisiaj odbywały się spotkania stowarzyszeń oraz formalnych i nieformalnych grup zduńskowolan. Wojewoda Łódzki podjął jednak decyzję o zamknięciu centrów integracji społecznej i placówek wsparcia dziennego. Inkubator od dziś jest więc zamknięty do odwołania.

Decyzją wojewody zawieszona została także działalność świetlic środowiskowych, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Czasowo zamknięta jest więc również świetlica Zduńskowolskiego Centrum Integracji, działająca na co dzień w Ratuszu, a prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.​

Od momentu objęcia całego kraju czerwoną strefą nie działają również oba zduńskowolskie kluby seniora, w Ratuszu i os. Karsznice.

Inne komunikaty

Przejdź do treści