Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

XI sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów

XI sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 r. w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola.

Na podstawie § 21 Statutu Zduńskowolskiej Rady Seniorów zwołuję XI sesję Zduńskowolskiej Rady Seniorów, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola, ul. Łaska 38 – I piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z X sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.
  4. Wybór sekretarza obrad Rady.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zduńskowolskiej Rady Seniorów za 2022 r.
  6. Informacja na temat zrealizowanych zadań od ostatniej sesji i omówienie zadań do realizacji na najbliższy okres.
  7. Zgłaszanie zapytań, wniosków i postulatów przez radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad XI sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Wiceprzewodniczący Zduńskowolskiej
Rady Seniorów

Stanisław Czernik

Inne komunikaty

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Sportu w Zduńskiej Woli kadencji 2024 – 2029

Uwaga na oszustów na „Czyste powietrze”

Uwaga na oszustów powołujących się na współpracę z Urzędem Miasta Zduńska Wola. Przekonują do podpisania umowy, z której trudno się potem wyplątać, a jej zerwanie obwarowują wysoką karą. Miasto nie prowadzi żadnej takiej akcji.

Jak dotrzeć do swojego radnego?

Jak skontaktować się z miejskim radnym? Można to zrobić przez służbowy adres mailowy, jaki ma każdy radny Rady Miasta Zduńska Wola. W ten sposób sprawa mieszkańca dotrze bezpośrednio do jego przedstawiciela w samorządzie.

I sesja Rady Miasta Zduńska Wola

I sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych

Zaczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści mogą już rejestrować się na internetowym portalu, gdzie powinni złożyć swój wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy nowej szkoły. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 potrwa do 21 maja.

Przejdź do treści