XI sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów

XI sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 r. w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola.

Na podstawie § 21 Statutu Zduńskowolskiej Rady Seniorów zwołuję XI sesję Zduńskowolskiej Rady Seniorów, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola, ul. Łaska 38 – I piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z X sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.
  4. Wybór sekretarza obrad Rady.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zduńskowolskiej Rady Seniorów za 2022 r.
  6. Informacja na temat zrealizowanych zadań od ostatniej sesji i omówienie zadań do realizacji na najbliższy okres.
  7. Zgłaszanie zapytań, wniosków i postulatów przez radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad XI sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Wiceprzewodniczący Zduńskowolskiej
Rady Seniorów

Stanisław Czernik

Inne komunikaty

LXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

LXVI sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXVI sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. o godz. 8:00 w zdalnym trybie obradowania. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Powiadomienie

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Przejdź do treści