Wyniki konkursu z zakresu zdrowia publicznego

Prezydent Miasta Zduńska Wola rozstrzygnął konkurs ofert na wybór realizatorów zadań publicznych samorządu gminy z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023.

Wyniki konkursu – SPRAWDŹ

Inne komunikaty

Przejdź do treści