Wyniki konkursów na udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Zduńskiej Woli w 2021 r.

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego z Baranowa wygrało dwa otwarte konkursy ofert na udzielania schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2021 roku. Jeden z nich obejmował również usługi opiekuńcze.

Zarządzenie nr 502/20 z dnia 16 grudnia 2020 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2021 r.”- SPRAWDŹ

Zarządzenie nr 503/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2021 r.” – SPRAWDŹ

Inne komunikaty

Przejdź do treści