Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Wycinka w Lesie Paprockim. Stanowisko radnych miejskich Zduńskiej Woli

Radni Rady Miasta Zduńska Wola przyjęli stanowisko w sprawie planowanej wycinki w Lesie Paprockim. Samorządowcy zwracają się do Nadleśnictwa Kolumna oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Zduńskowolscy radni przyjęli stanowisko w sprawie planowanej wycinki w Lesie Paprockim. Samorządowcy postanowili w ten sposób wesprzeć swoim autorytetem protesty mieszkańców Zduńskiej Woli zaniepokojonych planami Nadleśnictwa Kolumna. Stanowisko przyjęto większością głosów podczas sesji Rady Miasta Zduńska Wola, jaka odbyła się w czwartek, 25 maja.

Radni postanowili się wypowiedzieć po protestach mieszkańców, jakie odbywały się w ostatnich dniach. W niedzielę, 21 maja, zduńskowolanie spotkali się w lesie, by pokazać jak bardzo zależy im na utrzymaniu charakteru lasu społecznego, który od pokoleń służy mieszkańcom Zduńskiej Woli jako miejsce wypoczynku i rekreacji.

Z propozycją przyjęcia i przesłania stanowiska do Lasów Państwowych wyszedł radny Tomasz Pohl. Nad przygotowanym przez niego tekstem radni dyskutowali podczas obrad. Radny podkreślał, że jest to stanowisko w obronie lasu, a nie przeciwko komukolwiek.

Rada miasta w ten sposób prosi nadleśnictwo o wstrzymanie planów dotyczących Lasu Paprockiego, gdzie do 2025 roku zaplanowano między innymi wycinkę części drzew przy nowo wybudowanej drodze pożarowej.

Nadleśnictwo Kolumna zapewnia, że działa w ramach obowiązujących przepisów. A gospodarkę leśną prowadzi na podstawie Planu Urządzenia Lasu sporządzonego na lata 2016 – 2025 i zatwierdzonego przez Ministra Środowiska. Plan ten zakłada w 2024 roku wycięcie części drzew,  aby „przerzedzić” dojrzały drzewostan sosnowy i podsadzić pod spodem młode pokolenie lasu, jak informują leśnicy.

Stanowisko Radnych Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie planowanej wycinki drzewostanu w Lesie Paprockim

Szanowny Panie Nadleśniczy, w związku z cyklicznymi protestami i oburzeniem mieszkańców naszego miasta dotyczącym prowadzenia gospodarki leśnej w części Lasu Paprockiego znajdującej się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola (odziały leśne nr 289, 299, 306), zwracamy się do Pana o przedstawienie planów gospodarowania zasobem leśnym i zdecydowane ograniczenie zapowiadanej wycinki drzew rosnących na wyżej wymienionym terenie lub całkowite odstąpienie od realizacji obecnie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu w zakresie wycinki drzew w obszarze Lasu Paprockiego.

Las Paprocki jest bardzo ważnym i chętnie odwiedzanym miejscem przez mieszkańców, znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Kępina i tworzy razem z nim spójny kompleks rekreacyjny. Jest celem spacerów i wycieczek rowerowych, miejscem odpoczynku, przyrodniczych obserwacji, miejscem rodzinnych i przyjacielskich spotkań. Oprócz walorów rekreacyjnych jest wartością krajobrazowo przyrodniczą, a nawet kulturową, którą warto zachować w niezmienionej postaci, oddać siłom natury. Ten las stanowi swoiste płuca dla Zduńskiej Woli, przynosi ukojenie po ciężkich dniach i pozwala nabrać sił na kolejne. Mieszkańcy naszego miasta utożsamiają się z tym terenem, czują z nim emocjonalną więź.

W ciągu ostatnich kilku lat Miasto Zduńska Wola zainwestowało w teren rekreacyjny wokół zbiornika Kępina ponad 5 mln zł budując ścieżkę rowerową i pieszą, plac zabaw, małą architekturę, parking, toaletę, monitoring. W planach mamy kolejne inwestycje, jak chociażby budowa pomostu dla rowerów wodnych czy kajaków. Obawiamy się, że wycinka lasu zdecydowanie zmniejszy atrakcyjność całego kompleksu rekreacyjnego obejmującego Kępinę i Las Paprocki, w który zainwestowaliśmy tak wiele wysiłków i środków finansowych.

Mamy świadomość jaką działalność prowadzi Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jednak uważamy że tak niewielki skrawek lasu warty jest ograniczenia gospodarowania dla dobra i komfortu mieszkańców. Proszę wziąć pod rozwagę możliwość wyrażenia zgody na wprowadzenie na terenie lasu form ochrony przyrody, takich jak zespół przyrodniczo krajobrazowy dla zachowania obecnych walorów tego terenu, a przynajmniej ograniczenia w nim użytkowania gospodarczego.

Inne artykuły

Targi edukacyjne w Zduńskiej Woli

Targi edukacyjne dla ósmoklasistów zorganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli. Uczniowie byli kuszeni przez szkoły średnie, by wybrali właśnie tę drogę edukacji.

Wieczór z Wawrzynem w Ratuszu

„Wieczór z Wawrzynem” to pierwsza odsłona obchodów 40-lecia pracy Andrzeja Wawrzyniaka: muzyka, autora tekstów oraz instruktora w Miejskim Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli. Koncert odbył się w czwartek, 11 kwietnia.

Komisje się napracowały, prezydent dziękuje

Obwodowe komisje wyborcze w Zduńskiej Woli przeliczyły łącznie karty wyborcze wrzucone do urn przez 15 tysięcy mieszkańców Zduńskiej Woli. A miejska komisja przyjęła ich protokoły w wyborach na prezydenta i do rady miasta. Za ciężką pracę należą im się podziękowania.

Przejdź do treści