Logo Miasta Zduńska Wola

Wycinka w Lesie Paprockim. Stanowisko radnych miejskich Zduńskiej Woli

Radni Rady Miasta Zduńska Wola przyjęli stanowisko w sprawie planowanej wycinki w Lesie Paprockim. Samorządowcy zwracają się do Nadleśnictwa Kolumna oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Zduńskowolscy radni przyjęli stanowisko w sprawie planowanej wycinki w Lesie Paprockim. Samorządowcy postanowili w ten sposób wesprzeć swoim autorytetem protesty mieszkańców Zduńskiej Woli zaniepokojonych planami Nadleśnictwa Kolumna. Stanowisko przyjęto większością głosów podczas sesji Rady Miasta Zduńska Wola, jaka odbyła się w czwartek, 25 maja.

Radni postanowili się wypowiedzieć po protestach mieszkańców, jakie odbywały się w ostatnich dniach. W niedzielę, 21 maja, zduńskowolanie spotkali się w lesie, by pokazać jak bardzo zależy im na utrzymaniu charakteru lasu społecznego, który od pokoleń służy mieszkańcom Zduńskiej Woli jako miejsce wypoczynku i rekreacji.

Z propozycją przyjęcia i przesłania stanowiska do Lasów Państwowych wyszedł radny Tomasz Pohl. Nad przygotowanym przez niego tekstem radni dyskutowali podczas obrad. Radny podkreślał, że jest to stanowisko w obronie lasu, a nie przeciwko komukolwiek.

Rada miasta w ten sposób prosi nadleśnictwo o wstrzymanie planów dotyczących Lasu Paprockiego, gdzie do 2025 roku zaplanowano między innymi wycinkę części drzew przy nowo wybudowanej drodze pożarowej.

Nadleśnictwo Kolumna zapewnia, że działa w ramach obowiązujących przepisów. A gospodarkę leśną prowadzi na podstawie Planu Urządzenia Lasu sporządzonego na lata 2016 – 2025 i zatwierdzonego przez Ministra Środowiska. Plan ten zakłada w 2024 roku wycięcie części drzew,  aby „przerzedzić” dojrzały drzewostan sosnowy i podsadzić pod spodem młode pokolenie lasu, jak informują leśnicy.

Stanowisko Radnych Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie planowanej wycinki drzewostanu w Lesie Paprockim

Szanowny Panie Nadleśniczy, w związku z cyklicznymi protestami i oburzeniem mieszkańców naszego miasta dotyczącym prowadzenia gospodarki leśnej w części Lasu Paprockiego znajdującej się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola (odziały leśne nr 289, 299, 306), zwracamy się do Pana o przedstawienie planów gospodarowania zasobem leśnym i zdecydowane ograniczenie zapowiadanej wycinki drzew rosnących na wyżej wymienionym terenie lub całkowite odstąpienie od realizacji obecnie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu w zakresie wycinki drzew w obszarze Lasu Paprockiego.

Las Paprocki jest bardzo ważnym i chętnie odwiedzanym miejscem przez mieszkańców, znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Kępina i tworzy razem z nim spójny kompleks rekreacyjny. Jest celem spacerów i wycieczek rowerowych, miejscem odpoczynku, przyrodniczych obserwacji, miejscem rodzinnych i przyjacielskich spotkań. Oprócz walorów rekreacyjnych jest wartością krajobrazowo przyrodniczą, a nawet kulturową, którą warto zachować w niezmienionej postaci, oddać siłom natury. Ten las stanowi swoiste płuca dla Zduńskiej Woli, przynosi ukojenie po ciężkich dniach i pozwala nabrać sił na kolejne. Mieszkańcy naszego miasta utożsamiają się z tym terenem, czują z nim emocjonalną więź.

W ciągu ostatnich kilku lat Miasto Zduńska Wola zainwestowało w teren rekreacyjny wokół zbiornika Kępina ponad 5 mln zł budując ścieżkę rowerową i pieszą, plac zabaw, małą architekturę, parking, toaletę, monitoring. W planach mamy kolejne inwestycje, jak chociażby budowa pomostu dla rowerów wodnych czy kajaków. Obawiamy się, że wycinka lasu zdecydowanie zmniejszy atrakcyjność całego kompleksu rekreacyjnego obejmującego Kępinę i Las Paprocki, w który zainwestowaliśmy tak wiele wysiłków i środków finansowych.

Mamy świadomość jaką działalność prowadzi Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jednak uważamy że tak niewielki skrawek lasu warty jest ograniczenia gospodarowania dla dobra i komfortu mieszkańców. Proszę wziąć pod rozwagę możliwość wyrażenia zgody na wprowadzenie na terenie lasu form ochrony przyrody, takich jak zespół przyrodniczo krajobrazowy dla zachowania obecnych walorów tego terenu, a przynajmniej ograniczenia w nim użytkowania gospodarczego.

Inne artykuły

Na 90-lecie osiedla Karsznice kolorowo na ulicach

Głośno, kolorowo i radośnie najmłodsi mieszkańcy zaakcentowali jubileusz 90-lecia osiedla Karsznice. Kolorowy korowód przeszedł ulicami Karsznic, a dołączali do niego kolejno uczniowie placówek działających na terenie osiedla.

Urodziny Zduńskiej Wody!

Dwa lata radości, sportu i zdrowego stylu życia. Zduńska Woda, która stała się nieodłącznym elementem naszego miasta, wczoraj obchodziła drugie urodziny

Vox populi

Mieszkańcy zadecydują, na co urząd wyda ponad 1,2 mln zł. Startuje dziesiąta edycja zduńskowolskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 19 czerwca można składać projekty

Gramy w zielone

Wystartowało opiniowanie projektów zgłoszonych do drugiej edycji Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Potrwa ono do końca czerwca.

Przejdź do treści