Wolne stanowiska handlowe

Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli.
      stan na dzień 03.08.2022 r.
Lp. TEREN WYBRUKOWANY
1 miejsce 25
2 miejsce 26
3 miejsce 61
Wnioski należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli do dnia 22 sierpnia  2022 r., włącznie.

 

Zarządzenie

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”

Konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”

Trening systemu alarmowania

Zgodnie z zarządzeniem Nr 131/2022  Wojewody Łódzkiego z dnia  18 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór na składanie wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Zduńska Wola w terminie do 30 września 2022 roku

Przejdź do treści