Wolne miejsca na targowisku miejskim

LISTA WOLNYCH STANOWISK HANDLOWYCH NA TARGOWISKU "MÓJ RYNEK" W ZDUŃSKIEJ WOLI stan na dzień 05.07.2022 r

LISTA WOLNYCH STANOWISK HANDLOWYCH NA TARGOWISKU „MÓJ RYNEK” W ZDUŃSKIEJ WOLI

Lp. TEREN WYBRUKOWANY
1 miejsce 25
2 miejsce 26
3 miejsce 33
4 miejsce 60
5 miejsce 61
Wnioski należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli do dnia 21 lipca 2022 r., włącznie.

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”

Konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”

Trening systemu alarmowania

Zgodnie z zarządzeniem Nr 131/2022  Wojewody Łódzkiego z dnia  18 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Przejdź do treści