Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Urząd Miasta pomaga rządowi w dystrybucji węgla do lokalnych gospodarstw domowych. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2023 roku.

Kto może kupić węgiel wg zasad określonych w ustawie?

Węgiel mogą kupić mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego i w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zaznaczyli węgiel jako główne źródło ogrzewania.

Jaką ilość opału możesz kupić?

Jedno gospodarstwo domowe może kupić do 1,5 tony węgla do 15 kwietnia 2023 roku.

Jaka będzie cena węgla?

Samorząd będzie sprzedawał węgiel po cenie nie wyższej niż 2 tys. zł brutto za tonę.

Gdzie będę mógł odebrać węgiel?

Zamówiony węgiel będziesz mógł odebrać w składzie wskazanym przez urząd miasta.

Czy będziesz musiał ponieść dodatkowe koszty?

Nie – w przypadku osobistego odbioru węgla (własny transport). Dodatkowe koszty będziesz musiał ponieść w przypadku usług, np. transport do miejsca zamieszkania, workowanie węgla czy jego rozładunek. Koszt ten określi skład węgla.

W jaki sposób możesz złożyć wniosek?

Tradycyjnie:

  • Wysłać listownie na adres Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ulicy Stefana Złotnickiego 12.
  • W Kancelarii Urzędu Miasta przy ulicy Stefana Złotnickiego 12, w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.30-15.30.
  • W Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miasta przy ulicy 1 Maja 5-7, w poniedziałki w godz. 13:00-17:00 oraz czwartki w godz. 7:30-11:30.

Elektronicznie:

Pamiętaj, aby wniosek złożony elektronicznie był ważny, musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami, chętnie Ci pomożemy.

Tel: 43 825 02 96

E-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl, wegiel@zdunskawola.pl

POBIERZ WNIOSEK

POBIERZ WNIOSEK W WERSJI EDYTOWALNEJ

Inne komunikaty

Rozporządzenia i komunikaty

w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie łaskim i zduńskowolskim.

LXIII sesja Rady Miasta – 26 stycznia 2023 r.

LXIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści