Zduńskowolska Rada Seniorów

Osoby starsze w Zduńskiej Woli mają swoją reprezentację! Obok seniorów, w jej skład wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na ich rzez oraz organizacji pozarządowych, a także reprezentant Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Celem działania Zduńskowolskiej Rady Seniorów jest wspieranie i upowszechnianie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych.

Przejdź do treści