W Zduńskiej Woli powstała Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt

Mam bardzo dobre wiadomości dla wszystkich miłośników zwierząt - mówił dzisiaj Piotr Niedźwiecki Prezydent Miasta Zduńska Wola - ponieważ jest dużo prawdy w tym, że nasz stosunek do zwierząt pokazuje jacy jesteśmy naprawdę, dlatego postanowiłem wspólnie z miłośnikami zwierząt powołać Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania ich bezdomności. W skład komisji wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw zwierząt.

Są to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami o/Zduńska Wola oraz Fundacja Tabby – Burasy i Spółka. Mamy nadzieję, że nasze praktyczne spostrzeżenia, wiedza i doświadczenie, które zdobyliśmy od wielu lat pracując ze zwierzętami przełożą się na konkretne, dobre rozwiązania, które wprowadzimy w Zduńskiej Woli – mówi Aldona Piotrowska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Komisja zostanie powołana specjalnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta jeszcze w tym tygodniu. Podstawą jej działania są ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program Współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi. Komisja będzie miała charakter doradczy i inicjatywny, a w szczególności będzie doradzać w zakresie opracowywania projektów aktów prawa miejscowego wydanych przez organy Miasta Zduńska Wola w zakresie ochrony praw zwierząt i przeciwdziałaniu ich bezdomności. Współpraca z miastem jest dla nas bezcenna – podkreśla Aldona Piotrowska – mamy zamiar jeszcze wnikliwiej pilnować, aby pieniądze wydawane z budżetu miasta na opiekę nad zwierzętami były wykorzystywane z jak największym pożytkiem dla tych ostatnich – dodaje.

Inne artykuły

Przejdź do treści