VIII sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów

VIII sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola.

Na podstawie § 21 Statutu Zduńskowolskiej Rady Seniorów zwołuję VIII sesję Zduńskowolskiej Rady Seniorów, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola, ul. Łaska 38 – I piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.
  4. Wybór sekretarza obrad Rady.
  5. Informacja na temat planowanych i zrealizowanych zadań w 2022 r.
  6. Zgłaszanie zapytań, wniosków i postulatów przez radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad VIII sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Przewodnicząca Zduńskowolskiej
Rady Seniorów

Maria Donat

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”

Konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”

Trening systemu alarmowania

Zgodnie z zarządzeniem Nr 131/2022  Wojewody Łódzkiego z dnia  18 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Przejdź do treści