VI sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów

VI sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. (wtorek) w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola.

Zduńska Wola, dn. 19 listopada 2021 r.

Zduńskowolska
Rada Seniorów

Na podstawie § 21 Statutu Zduńskowolskiej Rady Seniorów zwołuję VI sesję Zduńskowolskiej Rady Seniorów, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola, ul. Łaska 38 – I piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z V sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.
  4. Wybór sekretarza obrad Rady.
  5. Informacja Przewodniczącej Zduńskowolskiej Rady Seniorów na temat zrealizowanych zadań w 2021 r.
  6. Opracowanie Terminarza Spotkań Zduńskowolskiej Rady Seniorów na 2022 r.
  7. Przyjęcie Planu Dyżurów Radnych Zduńskowolskiej Rady Seniorów na 2022 r.
  8. Zgłaszanie zapytań, wniosków i postulatów przez radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad VI sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Przewodnicząca Zduńskowolskiej
Rady Seniorów
/-/
Maria Donat

Inne komunikaty

Przejdź do treści