Urząd Miasta: zasady obsługi interesantów

Aktualne zasady obowiązujące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.

Jeśli chcesz złożyć w urzędzie dokumenty:

  • możesz przesłać je listownie (Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola),
  • możesz przesłać je elektronicznie przez ePUAP,
  • możesz złożyć je w Kancelarii Urzędu (budynek nr 2 urzędu przy ul. Stefana Złotnickiego 12, wejście od strony kościoła lub budynek Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, wejście od ul. 1-go Maja). Sprawdź godziny otwarcia.

Jeśli chcesz dokonać rejestracji urodzenia lub zgonu, udaj się do budynku nr 1 urzędu (ul. Stefana Złotnickiego 12, wejście od strony parku).

Jeśli chcesz spotkać się osobiście z urzędnikiem w celu omówienia innej sprawy, musisz umówić swoją wizytę. W tym celu skontaktuj się z urzędem telefonicznie lub przez e-mail:

Podczas wizyt w urzędzie prosimy zachować zasady sanitarne:

  • zasłonić usta i nos,
  • zdezynfekować ręce,
  • utrzymywać bezpieczny dystans pomiędzy osobami.

Prosimy również, by w trakcie korzystania z obsługi nie przemieszczali się Państwo do innych pomieszczeń, niż umówione stanowisko obsługi. Czas wizyty w urzędzie prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Aktualne zasady określa Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 188/21, zmienione przez zarządzenia nr 209/21, 302/21, 332/21, 388/21, 435/21 oraz 466/21.

Numery telefonów do wszystkich biur Urzędu znajdują się TUTAJ.

Inne komunikaty

Przejdź do treści