Szkolenie na wyspach

Zduńskowolskie przedszkola uczestniczą w projekcie „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie”. W ramach tego projektu grupa 10 nauczycieli i dyrektorów przedszkoli wyjechała w kwietniu tego roku do Wielkiej Brytanii na kurs metodyczny w tamtejszych jednostkach edukacyjnych.

Kurs był prowadzony przez praktyków związanych z edukacją najmłodszych dzieci. Skoncentrowano się na metodach pracy z dziećmi oraz na nauczaniu języka obcego. Nauczyciele poznali metody aktywizowania dzieci, wprowadzania liter, liczb w języku angielskim oraz gry i zabawy odpowiednie dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Szkolenia obejmowało również wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk oraz panele dyskusyjne.
Dzięki kursowi nauczyciele zdobyli  nie tylko niezbędną wiedzę metodyczną związaną z pracą z dziećmi i z wprowadzaniem języka angielskiego wśród najmłodszych ale również podszlifowali swoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim.
Ważnym elementem udziału w kursie jest także aspekt kulturowy, poznanie systemu oraz środowiska szkolnego w Wielkiej Brytanii oraz metod radzenia sobie z różnorodnymi  problemami społecznymi i kulturowymi w oświacie współczesnej Europy.
Nauczyciele rozbudowali warsztat nauczycielski o nowo zdobyte doświadczenie w zakresie nauczania języka obcego, stworzyli bazy dobrych pomysłów i praktyk adaptowanych z gruntu brytyjskiego, podnieśli kompetencje i zrobili następny krok w przełamaniu bariery językowej, zbudowali wspólną platformę porozumienia z nauczycielami z Wielkiej Brytanii wymieniając pomysły i doświadczenia związane z edukacją dzieci.

relację przygotowała koordynator projektu Violetta Bryl-Szlagowska

Inne artykuły

Przejdź do treści