Świetne efekty unijnych projektów w zduńskowolskich szkołach

W trzech zduńskowolskich szkołach realizowane są projekty finansowane pieniędzmi unijnymi. Miasto pozyskało na nie blisko 1,7 mln złotych. Realizacja rozpoczęła się na początku 2017 roku, dzisiaj szkoły podstawowe nr 9 i 12, a także Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na ul. Złotej mają nowy sprzęt dydaktyczny, nowoczesne pracownie, prowadzone są dodatkowe zajęcia, a nauczyciele biorą udział w kursach i studiach podyplomowych.

Lista sprzętu, który udało się zakupić dzięki dofinansowaniu jest imponująca. 55 nowych laptopów mają do dyspozycji uczniowie na zajęciach w Szkole Podstawowej nr 9, 30 w SP 12 i 27 w SP 6.

Kupiliśmy laptopy – mówi Violetta Bryl Szlagowska, koordynator projektów z ramienia Urzędu Miasta – ponieważ zależało nam, aby ten sprzęt był mobilny, mógł być przenoszony z klasy do klasy i służył do realizacji różnych zajęć z uczniami. W ramach projektu są zakupione również oprogramowania, w tym także na przykład programy graficzne CorelDraw i Photoshop oraz wiele innego sprzętu: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne czy wizualizery – dodaje.


Sala integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 9

W Szkole Podstawowej nr 12 w pełni i bardzo nowocześnie wyposażona została pracownia językowa. W SP 9 powstała wyjątkowa w skali województwa sala integracji sensorycznej do zajęć terapeutycznych. Wszystkie trzy szkoły wyposażyły również w różny sprzęt pracownie chemiczne, fizyczne, geograficzne i biologiczne – stworzono warunki do eksperymentów w naukach przyrodniczych. Dzięki realizacji programów we wszystkich szkołach łącznie można przeprowadzić 9 452 h zajęć dodatkowych.

Ogółem dofinansowanie dla trzech projektów to 1 697 884,75 zł; w tym: ok. 760 000 zł przeznaczono na zakupy, a ok. 126 000 zł na szkolenia i studia podyplomowe; dofinansowano przeprowadzenie 9 452 h zajęć dodatkowych.

W Szkole Podstawowej nr 9 całkowita wartość projektu wyniosła 882 107,75 zł, dofinansowanie: 820 357,75 zł, w tym: 385 000 zakupy i 4 880 h zajęć dodatkowych. Szkoła Podstawowa nr 12 realizuje projekt o wartości 474 972,50 zł, z dofinansowaniem na poziomie 441 730.50 zł, z czego 250 000 zł przeznaczono na zakupy; tu jest 1500 h zajęć dodatkowych. Wartość projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 1 na ul. Złotej to 468 652,50 zł, z czego dofinansowanie wynosi 435 796,50 zł, w tym: 124 236 zł zakupy; 3072 h zajęć dodatkowych.

Inne artykuły

Przejdź do treści