STOP SMOG!

Ogrzewasz dom lub mieszkanie piecem węglowym? To źródło tzw. niskiej emisji, która od jesieni do wczesnej wiosny tworzy w naszym mieście smog. Dlatego chcemy usunąć piece ze zduńskowolskich domów. Mamy dla Ciebie ofertę: 5000 zł dofinansowania na ekologiczne źródło ciepła. Program ruszy już niebawem, ale już dziś sprawdź szczegóły i przygotuj się do inwestycji.

UWAGA! To jest archiwalny artykuł.

Aktualne informacje o programie znajdziesz na tej stronie.


Kto może wystąpić o dotację?

Program adresowany jest do mieszkańców Zduńskiej Woli. Wniosek złożyć mogą osoby i podmioty, które dysponują prawem własności, współwłasności lub użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w naszym mieście, w której zainstalowano piec węglowy. Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji:

  • Osoby fizyczne
  • Wspólnoty mieszkaniowe
  • Przedsiębiorcy
  • Osoby prawne
  • Jednostki sektora finansów publicznych
  • Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na co można przeznaczyć dotację?

  1. Dotację możesz przeznaczyć na wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w postaci kotłów na biomasę lub gaz płynny.
  2. Dotację możesz także wykorzystać na wymianę starych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub podłączenie do sieci gazowej, wraz z wymianą kotłów.

Kotły kupowane za dofinansowanie muszę być nowe, spełnić wymagane normy i być dopuszczone do obrotu i użytkownika na terenie Polski.

Jaka jest wysokość dotacji?

Maksymalna dotacja to 5.000 zł. Nie może ona stanowić więcej niż 50% kosztów inwestycji. Przykład: Jeśli kocioł gazowy kosztuje 11.000 zł, to 5.000 zł wydajesz z dotacji, a 6.000 dopłacasz sam. Dotacja stanowi ok. 45% wartości inwestycji, a więc zgodnie z wymogiem nie przekracza 50%.

Co zrobić, by ubiegać się o dotację?

By ubiegać się o dotację, należy wypełnić wniosek oraz załączniki. Uprościliśmy wniosek do minimum, by jego wypełnienie nie stanowiło problemu. W Urzędzie Miasta uruchomimy dyżur pracownika, który odpowie na Twoje pytania.

Kiedy zaczniemy przyjmować wnioski?

Uchwała ws. programu dopłat została przyjęta przez Radę Miasta dn. 24 lipca 2019 r. Zacznie obowiązywać 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Szacujemy, że przyjmowanie wniosków rozpoczniemy w połowie sierpnia 2019 r.

Jak oceniane będą wnioski?

Wnioski oceniane będą według kolejności zgłoszeń. W budżecie na rok 2019 zabezpieczyliśmy na dopłaty 0,5 mln zł, co oznacza, że dotację otrzyma 100 wnioskodawców, dzięki czemu zlikwidujemy 100 kopciuchów. Wnioskodawcy będą musieli zakończyć inwestycję do 20 listopada 2019 r.

Jaki jest tryb wypłaty dofinansowania?

Osoba lub podmiot, którego wniosek został zaakceptowany, podpisuje z miastem umowę. Następnie dokonuje wymiany pieca i przedkłada ustaloną dokumentację potwierdzającą zrealizowanie inwestycji (m.in. fakturę VAT za zakup nowego kotła czy umowę z dostawcą ciepła). Inwestycję wymiany pieca finansuje wnioskodawca, a miasto zwraca mu przyznaną kwotę dofinansowania.

Czy program będzie kontynuowany w 2020 r.

Zamierzamy kontynuować program dopłat również w 2020 r. i chcemy zabezpieczyć na jego cel większą kwotę. Kto nie uzyska dofinansowania w tym roku, będzie mógł złożyć ponownie wniosek w roku przyszłym.

Inne artykuły

Przejdź do treści