SPZOZ zaszczepi seniorów

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli został realizatorem zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Ochronne Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia zamieszkałych na terenie miasta Zduńska Wola” w roku 2019.

Szczepieniem zostanie objętych 520 osób z terenu Miasta Zduńska Wola. Szczepienia poprzedzone będą wizytą lekarską, na którą pacjenci mogą rejestrować się od dnia 9.09.2019 r.

Szczepienia realizowane będą przez 2 Przychodnie należące do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, tj.:

Przychodnia ul. Szadkowska 2 w Zduńskiej Woli, tel. 43 823 24 92 i tel. 43 824 88 88

Przychodnia ul. Srebrna 11 w Zduńskiej Woli, tel. 43 823 27 44.

Inne artykuły

Przejdź do treści