Program Umiem pływać 2021

Od 10 maja br. Miasto Zduńska Wola realizuje Program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”. Program obejmuje 20 godzin pozalekcyjnych i bezpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-II szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola. Cotygodniowe zajęcia realizowane są w jedenastu 15-osobowych grupach składających się z uczniów i uczennic danej szkoły. Programem nauki pływania objętych zostało łącznie aż 165 uczniów naszych szkół.

Głównym celem programu jest aktywizacja fizyczna dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

Uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostaną zapoznani również z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych. Ta wiedza może okazać się przydatna już niebawem podczas zbliżających się wakacji.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pływania na pływalni krytej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogramy zajęć:

Dofinansowanie

Na realizację programu Miasto Zduńska Wola pozyskało dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość realizowanego zadania wynosi 40.200,00 zł.

Flaga i godło Polski oraz logo Ministerstwa

Przejdź do treści