Dotacje dla klubów sportowych

Miasto cyklicznie organizuje konkursy na dotacje dla klubów sportowych. Sprawdź informacje o bieżących naborach wniosków.

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.:

Zarządzenie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

Zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

Zarządzenie z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. oraz zatwierdzenia „Regulaminu pracy komisji konkursowej


Sprawozdania klubów sportowych
z realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu (rozliczenia przyznanych dotacji):

Druki do pobrania:

Podstawę prawną organizacji konkursu dla klubów stanowi Uchwała nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dna 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Zduńska Wola.

Przejdź do treści