Skorzystaj z Systemu Informacji Przestrzennej

Zapraszamy do korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta Zduńska Wola: http://zdunskawola.intergis.pl. System pozwala odszukać daną działkę znając jej numer geodezyjny lub adres, umożliwia uzyskanie informacji o każdej działce położonej w granicach miasta w zakresie ewentualnej lokalizacji w obrębie planu, ustaleń tego planu lub studium, pozwala sprawdzić czy dany budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Udostępniane w SIP miasta Zduńska Wola (sprawdź system) dane to:

obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

 • granice planów,
 • przeznaczenie terenów w planach,
 • tekst i rysunek planu,

 studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym:

 • przeznaczenie terenów w studium,
 • tekst i rysunek,
 • obiekty objęte gminną ewidencja zabytków.
 • granice obrębów geodezyjnych,
 • granice działek,
 • adresy i nazwy ulic,
 • budynki,
 • kontury klasyfikacyjne
 • użytki  gruntowe.

System jest bardzo przydatnym narzędziem dla projektantów i osób chcących się budować, czyli inwestorów – mówi Jolanta Owczarz, dyrektor Biura Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta – tutaj szybko mogą sprawdzić, czy ich działka jest objęta planem, a jeśli tak to poznać ustalenia tego planu, możliwości w zakresie zagospodarowania działki. Informacja z systemu, że dany teren nie jest objęty planem też jest z kolei wskazówką, że muszą wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Informacja przestrzenna towarzyszy nam od zawsze, tradycyjna forma  to mapy,  a obecnie nowe technologie pozwalają nam na ich komputerowe  prezentacje dostępne przez Internet. Znaczenie informacji przestrzennej w funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa  ciągle wzrasta. – dodaje.

Inne artykuły

Przejdź do treści