Samorządy razem

Wspólna walka ze smogiem, elektryczna komunikacja między miejscowościami czy spójna sieć ścieżek rowerowych – dziesięć samorządów stworzyło Miejski Obszar Funkcjonalny. Będą wspólnie startowały po fundusze unijne.

Lokalny Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) stworzyły trzy miasta (Zduńska Wola, Sieradz i Łask) oraz siedem gmin (Zduńska Wola, Sieradz, Szadek, Zapolice, Buczek, Sędziejowice i Wodzierady). Władze tych samorządów podpisały dziś umowę o współpracy,

– Mamy wiele wspólnych problemów, które nie znają granic, jak choćby zanieczyszczenie powietrza. Co z tego, że dzięki miejskiemu programowi Stop Smog aktywnie likwidujemy w Zduńskiej Woli piece węglowe, skoro wiatr może przynieść pyły znad Sieradza czy Zapolic – mówi prezydent Konrad Pokora. – Musimy zacieśnić współpracę. Razem możemy osiągnąć dużo więcej – dodaje.

Tworzenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych rekomendował polski rząd w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Mają być do nich kierowane dodatkowe środki finansowe z nowej unijnej perspektywy budżetowej.

– Odległości między naszymi samorządami są na tyle niewielkie, że nie tylko możemy, ale nawet powinniśmy konsultować realizowane przedsięwzięcia. Sieradzanie nie potrzebują krytej pływalni, bo przecież jest w Zduńskiej Woli. Na tej samej zasadzie zduńskowolanie mogą z powodzeniem korzystać z infrastruktury w Sieradzu czy Łasku. Nie musimy powielać inwestycji, których realizacja i utrzymanie kosztują – wyjaśnia prezydent Pokora.

Jednocześnie dodaje, że warunkiem takiego harmonijnego rozwoju jest transport, który pozwali mieszkańcom wszystkich samorządom sprawnie przemieszczać się między miejscowościami. Dlatego jednym z priorytetów powstałego właśnie MOF będzie stworzenie systemu komunikacji opartej na pojazdach elektrycznych i ujednolicenie systemu ścieżek rowerowych.

Zduńska Wola została tzw. miejskim rdzeniem powołanego dziś Związku ZIT (zintegrowanych inwestycji terytorialnych) mającego na celu współpracę pomiędzy samorządami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Sieradz – Zduńska Wola – Łask. Oznacza to, że będzie jednym z liderów wspólnie podejmowanych działań.

Inne artykuły

Przejdź do treści