Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

Rozprawa administracyjna w sprawie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Na czwartek, 9 listopada zaplanowano rozprawę administracyjną w sprawie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zduńskiej Woli. Inwestycję taką planuje właściciel Elektrociepłowni Zduńska Wola. Ubiega się o wydanie decyzji środowiskowej od samorządu.

Na 9 listopada 2023 roku na godz. 17 prezydent Zduńskiej Woli wyznaczył termin rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa. Rozprawa odbędzie się w sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury Ratusz  przy pl. Wolności 26 w Zduńskiej Woli.

Chodzi o procedurę związaną z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”.

Rozprawa nie rozstrzyga o realizacji inwestycji, ale jest elementem postępowania administracyjnego i służy zapewnieniu udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia. Służy  zagwarantowaniu komunikacji pomiędzy społeczeństwem, organami administracji i inwestorem oraz wyjaśnieniu wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko. Mieszkańcy Zduńskiej Woli będą mogli uczestniczyć w rozprawie, która jest otwarta dla społeczeństwa.

Ponadto można składać wnioski i uwagi do projektu decyzji środowiskowej. Przyjmowane będą do 16 listopada 2023 r. włącznie. Zgłosić je trzeba w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola,
  • w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola,
  • przez Internet np. email, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adresem: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez prezydenta miasta Zduńska Wola, a odniesienie się do nich nastąpi w decyzji środowiskowej.

Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska, pokój nr 501, ul. Stefana Złotnickiego 3 – budynek nr 5. Można zapoznać się z nią od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem urzędu pod nr tel. 43 825 02 65.

Inne artykuły

Koncerty za górką. Dni Zduńskiej Woli 2024

Kulminacja Dni Zduńskiej Woli to weekendowe koncerty „za górką” przy ul. Tadeusza Kobusiewicza w Zduńskiej Woli. W sobotę i niedzielę zaplanowano atrakcje od popołudnia do późnego wieczora. Będą także bezpłatne autobusy.

Muzealne konkursy. Dni Zduńskiej Woli 2024

Konkursy „Moja przygoda w muzeum”, „Detale małej architektury. Kapliczki” a także „Rodzinne historie” maja już nagrodzonych laureatów. Uroczyste podsumowanie odbyło się w piątek w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Strefa Inicjatyw Społecznych. Dni Zduńskiej Woli 2024

Strefa Inicjatyw Społecznych, czyli miejsce gdzie wolontariusze mogą spotkać się z osobami, na których rzecz działają, ale także mogą pochwalić się tym, co i jak robią. W Inkubatorze Inicjatyw Społecznych w Zduńskiej Woli w piątek, 14 czerwca, przygotowano dla nich specjalną przestrzeń.

Podróż w czasie do Skansenu Lokomotyw

Podróż w czasie, czyli bezpłatny przejazd autobusem i bezpłatne zwiedzanie Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Karsznicach, to kolejna atrakcja Dni Zduńskiej Woli 2024. Można się w nią wybrać w sobotę i w niedzielę.

Przejdź do treści