Ranking Rzeczpospolitej. Zduńska Wola 300 oczek w górę

Zduńska Wola zajęła 77. miejsce na 884 ocenione gminy miejskie i miejsko-wiejskie w Rankingu Samorządów 2019 przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. W ubiegłym roku nasze miasto uplasowało się na 410. lokacie.

Awans o ponad 300 miejsc Zduńska Wola zawdzięcza poprawie niemal wszystkich branych pod uwagę wskaźników. Łącznie eksperci analizowali ok. 50 różnych parametrów pogrupowanych w cztery kategorie: trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz zarządzanie samorządem. Oceniali m.in. efektywność zarządzania budżetem, budowanie potencjału rozwojowego, nakłady na edukację, kulturę czy sport, współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi samorządami, a także działania służące ochronie środowiska, w tym realizację programów redukujących smog.

– Widać już pierwsze efekty wdrażanych przez nas programów. Ruszyły dopłaty do wymiany pieców węglowych, zmieniamy estetykę miasta, inwestujemy w poprawę warunków w szkołach, rozbudowujemy infrastrukturę sportową. Jeszcze tej jesieni zakończymy zadaszanie orlika – wymienia Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli. – Zwiększamy też efektywność pracy urzędu, w którym trwają wymagane prawem przygotowania do uruchomienia dużych inwestycji, w tym budowy mieszkań i utwardzania dróg gruntowych – dodaje.

Prezydent podkreśla też rolę mieszkańców w procesie zachodzących w mieście zmian. – Chcemy korzystać z energii drzemiącej w nas wszystkich. Cieszy mnie, że bogatszy i ciekawszy program aktywności organizowanych przez MOSiR spotkał się z tak wysoką oceną zduńskowolan. Wspaniałą postawę pokazaliśmy też w akcji „odLOTTOwa jazda” – w efekcie mobilizacji mieszkańców zdobyliśmy grant na budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieciaków pełno- i niepełnosprawnych. Teraz czas na zmiany w kulturze, w której też potrzeba aktywnego zaangażowania mieszkańców – mówi.

Zduńska Wola wypadła w rankingu „Rzeczpospolitej” bardzo dobrze na tle sąsiednich miast. Pabianice zajęły miejsce 300., Sieradz – 385., a Łask – 465. – Cieszymy się z awansu Zduńskiej Woli. 77. lokata pokazuje jednak, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia. To motywacja do wytężonej pracy – mówi Konrad Pokora.

Ranking

Inne artykuły

Przejdź do treści