Radni przyjęli Program Opieki nad zwierzętami

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Miasta Zduńska Wola. Program ma za zadanie ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt i zapewnić im opiekę weterynaryjną. Bezdomne psy i koty zgłoszone przez mieszkańców do odłowienia będą umieszczane w schronisku i sterylizowane.

Podczas imprez plenerowych organizowanych przez miasto nadal organizowane będą wystawy zwierząt odłowionych na terenie miasta z przeznaczeniem do adopcji. Mieszkańcy nadal mogą bezpłatnie znakować swoje psy za pomocą mikrochipów, a bezdomne koty będą dokarmiane przy użyciu 1o umieszczonych na terenie miasta karmników.

Gabinetem weterynaryjnym, który sprawuje opiekę dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i zajmuje się chipowaniem psów jest Gabinet Hubert Jasiński, ul. Łaska 103, tel. 606 870 309, 43 824 77 52.

Inne artykuły

Przejdź do treści