Program Ochrony Środowiska wyłożony do publicznego wglądu

Na okres 21 dni (od 19.11.2020 r. do 10.12.2020 r.) zostaje wyłożony do publicznego wglądu Program Ochrony Środowiska dla Miasta Zduńska Wola na lata 2020-2023 z perspektywą na 2024-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Komunikat do pobrania tutaj (plik pdf 143KB) 

Dokumenty wyłożone do wglądu tutaj 

Inne komunikaty

Przejdź do treści