Program darmowej kastracji zwierząt należących do mieszkańców Zduńskiej Woli

26 marca Urząd Miasta Zduńska Wola rozpoczyna akcję darmowej kastracji oraz trwałego znakowania zwierząt właścicielskich, których właścicielami lub opiekunami są mieszkańcy miasta Zduńska Wola. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z darmowej akcji w trosce o swoje zwierzęta - mówi prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki - to bardzo odpowiedzialne zadanie, które pomaga utrzymać populację zwierząt na zrównoważonym poziomie i zapobiega wzrostowi liczby bezdomnych psów i kotów - podkreśla.

Kastracja wykonana po okresie dojrzewania zwierzęcia i w czasie, gdy nie jest ono w okresie godowym, niesie ze sobą minimalne ryzyko powikłań i chroni przed wieloma chorobami. W przeciwieństwie do tej metody, stosowanie środków antykoncepcyjnych zawsze kończy się poważnymi problemami zdrowotnymi. Nie ma górnej granicy wieku, w którym kastracja jest niemożliwa. Jedynie stan zdrowia może być przeszkodą.

Akcja obejmuje bezpłatne: kastrację oraz chipowanie i jest prowadzona przez lecznice:

  • Przychodnia dla zwierząt „Gaja i Przyjaciel”, ul. Szadkowska 23/1
  • Gabinet Weterynaryjny, ul. Łaska 103
  • Przychodnia Weterynaryjna, ul. Kościelna 19.

Szczegóły programu:

Wnioski przyjmuje Kancelaria Urzędu Miasta Zduńska Wola zgodnie z kolejnością wpływu. Składający wniosek może uzyskać sfinansowanie zabiegów maksymalnie na dwa zwierzęta. Zabiegi sterylizacji/kastracji oraz trwałego znakowania wykonywane będą tylko u kotów, które mają założoną książeczkę zdrowia oraz psów, których właściciele do książeczki zdrowia dołączą aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Dlatego do każdego wniosku należy dołączyć kserokopie tych dokumentów.

W przypadku, gdy zwierzę zostało oznakowane za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) przed przystąpieniem do akcji, właściciel powinien udokumentować wykonanie tego zabiegu poprzez przedłożenie książeczki zdrowia zwierzęcia zawierającej numer wszczepionego chipa. Jeżeli właściciel zwierzęcia złoży wniosek bez wymaganych załączników, wówczas ma obowiązek ich dostarczenia w terminie 2 dni roboczych. W przeciwnym razie jego wniosek zostanie odrzucony.

Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia się do lekarza weterynarii w celu umówienia terminu wykonania zabiegów w okresie dwóch tygodni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przeciwnym razie jego wniosek zostanie odrzucony.

Zabiegi znakowania będą wykonywane w tym samym terminie co zabiegi sterylizacji/kastracji. W przypadku braku zgody właściciela zwierzęcia na jego oznakowanie za pomocą chipa, zabieg sterylizacji/kastracji nie zostanie przeprowadzony.

Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi sterylizacji/kastracji uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi sterylizacji/kastracji ze względu na wiek lub ze względów medycznych, to wniosek zostanie odrzucony.

Koszty leczenia pooperacyjnego pokrywa właściciel zwierzęcia (jeżeli takie wystąpią).

Miasto pokryje koszty sterylizacji/kastracji oraz trwałego znakowania zwierząt, których właścicielami lub opiekunami są mieszkańcy miasta Zduńska Wola w liczbie znajdującej pokrycie w środkach finansowych założonych na ten cel w budżecie miasta.

Każda lecznica będzie dysponowała taką samą kwotą przeznaczoną na ten cel. W przypadku wyczerpania środków w danej lecznicy będzie można skorzystać z innej, która jeszcze tych środków nie wykorzystała.

DO POBRANIA: druk wniosku

Dodatkowe informacje:

Barbara Kozłowska, Biuro Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3, budynek nr 5, tel. 43 825 02 71.

Inne artykuły

Przejdź do treści