Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2024 r.”.

Zduńska Wola, 12 lutego 2024 r.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2024 r.”


Zduńska Wola, 26 stycznia 2024 r.

Samorząd ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2024 r.”

Celem realizacji zadania publicznego jest poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mężczyzn w wieku powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola, zwiększenie wykrywalności wczesnych przypadków raka prostaty oraz zwiększenie świadomości i wiedzy mężczyzn na temat profilaktyki raka prostaty.

Beneficjentami zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu ofert są mężczyźni w wieku powyżej 40. roku życia zamieszkali na terenie Miasta Zduńska Wola.

Beneficjenci wypełniają ankietę kwalifikującą do uczestnictwa w realizacji zadania publicznego przygotowaną przez realizatora. Ankieta powinna zawierać oświadczenie o konieczności wykonania wszystkich badań w ramach zadania. W przypadku rozpoczęcia badań i przerwania ich, pacjent pokrywa koszt jednostkowy całego badania.

Na realizację tego zadania przeznaczono 20 tys. zł, a badania mają odbywać się od 15 lutego do 21 grudnia 2024 r. na terenie Zduńskiej Woli. Oferty należy składać do 5 lutego 2024 r. do godziny 9.

Szczegóły w zarządzeniu: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/1023018/Zarzadzenie-16_24

Inne komunikaty

Dotacje na renowację

Rewitalizacja. Miasto dofinansowuje remont zduńskowolskich zabytków. Składanie wniosków trwa do 30 września 2024 roku

Zielona Zduńska Wola

Wystartowała trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Mieszkańcy ekologiczne pomysły mogą zgłaszać do 8 marca br.

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Przejdź do treści