Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi w 2024 r.”

Zduńska Wola, 12 lutego 2024 r.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi w 2024 r.”.


Zduńska Wola, 26 stycznia 2024 r.

Samorząd Zduńskiej Woli ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi w 2024 r.”

Celem realizacji zadania publicznego jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i umieralności kobiet na raka sutka (piersi) poprzez diagnostyką, wskazanie do dalszego leczenia w przypadku wykrycia zmian patogennych, edukację zdrowotną w zakresie samokontroli piersi.

Beneficjentami zadania, o którym mowa w § 1, są kobiety w wieku powyżej 18. roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 200.000,00 zł. Zadanie publiczne będzie realizowane od 15 lutego do 21 grudnia 2024 r. na terenie Miasta Zduńska Wola. Oferty należy składać  do dnia 5 lutego 2024 r. do godziny 9.

Szczegóły w zarządzeniu: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/1023017/Zarzadzenie-15_24

Inne komunikaty

Dotacje na renowację

Rewitalizacja. Miasto dofinansowuje remont zduńskowolskich zabytków. Składanie wniosków trwa do 30 września 2024 roku

Zielona Zduńska Wola

Wystartowała trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Mieszkańcy ekologiczne pomysły mogą zgłaszać do 8 marca br.

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Przejdź do treści