Pro memoria

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci pastora Cezarego Jordana, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Zduńskiej Woli. Zmarł 20 lutego, po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 63 lata. Bogu i ludziom w Zduńskiej Woli służył przez 37 lat.

Pastor Cezary Jordan aktywnie włączał się w życie społeczne i kulturalne Zduńskiej Woli. Przybliżał dzieje protestantyzmu i zboru w mieście. Chętnie przekazywał swoją wiedzę o luteranizmie.

Dzięki jego staraniom Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli otrzymał sprzęt rehabilitacyjny z Bremen. Zaangażowanie pastora doprowadziło również do ponownego zawieszenia dzwonu na zduńskowolskiej nekropolii.

Wspierał kwestę na rzecz renowacji nagrobków na starym cmentarzu przy ul. Łaskiej, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli przy udziale Muzeum Historii Miasta. Aktywnie współpracował z Towarzystwem Przyjaciół Zduńskiej Woli, którego był członkiem przez ponad dwadzieścia lat.

Współorganizował sesję popularnonaukową „Wkład protestantów w odzyskanie niepodległości na ziemiach Polski centralnej”. Książkę „Między wiarą a tożsamością. Protestanci na ziemiach Polski centralnej”, do której napisał przedmowę, TPZW wydało w 2020 r.

Inne artykuły

Przejdź do treści