Powstaje Katalog Ofert Inwestycyjnych

15 lutego rozpoczyna się przyjmowanie formularzy, na których osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze mogą zgłaszać swoje tereny do wspólnej bazy terenów inwestycyjnych gmin zlokalizowanych wzdłuż S8. Dotyczy to obszaru miast i gmin: Zduńskiej Woli, Łasku, Szadku, Złoczewa, Zapolic, Sędziejowic, Sieradza i Brzeźnia oraz Powiatu Zduńskowolskiego, tj. partnerów projektu.

Swoje zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2016 r. Dzisiaj na specjalnej konferencji prasowej o pozyskiwaniu informacji na temat wolnych terenów pod inwestycje z dziennikarzami rozmawiali przedstawiciele samorządów. Liderem projektu jest miasto Zduńska Wola, które na konferencji reprezentowali prezydent Piotr Niedźwiecki i wiceprezydent Beata Turlakiewicz.
Formularze można pobrać w siedzibach lub ze stron internetowych urzędów miast i gmin partnerskich. Zgłoszenie i opublikowanie oferty w bazie jest bezpłatne. Warunkiem ewentualnego zamieszczenia informacji o oferowanych terenach w Katalogu Ofert Inwestycyjnych jest wypełnienie formularza i przekazanie go w najwygodniejszej dla zgłaszającego formie do urzędów gmin partnerskich.

Zgłaszany teren powinien obejmować min. 0,5 ha.

Do prac nad projektem został powołany Zespół ds. terenów inwestycyjnych składający się
z reprezentantów poszczególnych gmin partnerskich. W następnym etapie wytypowani do Zespołu pracownicy będą analizować wnioski pod względem zgodności z kierunkami zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin. Zgłoszone nieruchomości będą weryfikowane w zakresie możliwości zakwalifikowania jako tereny inwestycyjne oraz możliwości ich przeznaczenia pod określone funkcje.

Dla każdego zakwalifikowanego wniosku będzie opracowana Karta informacyjna o terenie, która zostanie załączona do wspólnego Katalogu Ofert Inwestycyjnych. Katalog Ofert Inwestycyjnych zostanie zmieszczony na stronach internetowych wszystkich gmin partnerskich.

Inne artykuły

Przejdź do treści