Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt 15 listopada

Lidia Kwiatkowska, sekretarz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w budynku nr 1, Gabinet Radnego, pokój 101 Urzędu Miasta Zduńska Wola, przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12.

Planowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Dokonanie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Komisji.
  3. Wprowadzenie w Regulaminie Komisji uregulowania dot. zapraszania przez organizacje-członków Komisji osób zgłaszających problemy, którymi chcą zainteresować Komisję.
  4. Omówienie akcji dot. kotów kastracji wolnożyjących bytujących na terenach rodzinnych ogródków działkowych.
  5. Omówienie kwestii ogólnie dostępnej informacji o zagubionych zwierzętach właścicielskich.
  6. Informacja o spotkaniach przedstawicieli organizacji pozarządowych, będących członkami Komisji, z dziećmi i młodzieżą szkolną w bieżącym roku.
  7.  Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Obrad.

 

Inne komunikaty

Przejdź do treści