Posiedzenie Komisji

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, odbędzie się 29 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w Gabinecie Radnego Urzędu Miasta Zduńska Wola, przy ul. Stefana Złotnickiego 12.

Planowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie sytuacji kotów wolno żyjących na działkach i działań możliwych do podjęcia przez władze Miasta dla podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie statusu kotów jako elementu ekosystemu miejskiego.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie Obrad.

Przewodnicząca Komisji
Aldona Piotrowska

Inne komunikaty

Przejdź do treści