Pamiętaj, żeby się spisać!

Przygotuj się do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Udział w badaniu jest obowiązkowy. Start 1 kwietnia br.

Co to jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021? 

To największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeprowadza je co 10 lat, a udział w nim jest obowiązkowy. Uczestniczą w nim zatem wszyscy mieszkańcy naszego kraju, co czyni je tzw. badaniem pełnym. To dla państwa jedyne źródło wiedzy np. o wyznaniu, narodowości czy stopniu niepełnosprawności mieszkańców. 

 

Co jest objęte spisem? 

 • Osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami oraz osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania.
 • Mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia, które nie są mieszkaniami.

 

Jak mam wziąć udział w spisie? 

Spisu dokonasz samodzielnie przez internet. W tym celu GUS na stronie https://spis.gov.pl udostępni 1 kwietnia 2021 r. interaktywną aplikację.  Wymagane pola uzupełnisz na własnym komputerze, tablecie lub smartfonie. Jeśli nie masz takiego urządzenia, będziesz mógł skorzystać ze specjalnego stanowiska w naszym urzędzie miasta.

 

Co jeśli nie mam dostępu do internetu? 

 • W urzędzie miasta udostępnimy Ci stanowisko z komputerem i dostępem do internetu. 
 • Możesz też skontaktować się z infolinią spisową i odpowiedzieć na pytania przez telefon – nr infolinii: 22 279-99-99. GUS uruchomi ją 16 kwietnia 2021 r. 
 • Jeśli nie ma innej możliwości, w Twoim miejscu zamieszkania odwiedzi Cię rachmistrz i dokona spisu na elektronicznym urządzeniu przenośnym. 

 

Jak mogę zweryfikować tożsamość rachmistrza? 

Rachmistrz będzie miał identyfikator, który powinien mieć umieszczony w widocznym miejscu. Będzie na nim  imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer identyfikatora. Jeśli będziesz chciał zweryfikować jego tożsamość, skontaktuj się z infolinią spisową GUS: 22 279-99-99 lub skorzystaj z aplikacji „Sprawdź rachmistrza”, która będzie dostępna na stronie https://spis.gov.pl.

 

Czego dotyczyć będą pytania w spisie? 

Podczas spisu GUS poprosi Cię o podanie informacji, które dotyczą: 

 • Twoich danych demograficznych (np. wiek, płeć itp.)
 • Twojej aktywności ekonomicznej, 
 • Twojego poziomu wykształcenia, 
 • Twojej niepełnosprawności, 
 • Twoich migracji wewnętrznych i zagranicznych, czyli zmian miejsca zamieszkania, 
 • Twojej charakterystyki etniczno-kulturowej (np. narodowości czy używanego języka), 
 • Twojego stanu i charakteru zasobów mieszkaniowych (mieszkań, budynków).

Szczegółową listę pytań znajdziesz na stronie GUS: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

 

Jaką chroniona będzie moja prywatność? 

 • Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. 
 • Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. 
 • Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. 
 • Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

 

Czy muszę wziąć udział w spisie? 

Jeśli masz skończone 18 lat, to jesteś zobowiązany wziąć udział w spisie. Jeśli odmówisz wykonania tego obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlegasz grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej). Informacje o małoletnich i  nieobecnych przekazują osoby pełnoletnie, które z nimi zamieszkują.

 

Do kiedy mam czas na udział w spisie? 

Spis rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. i zakończy się 30 września 2021 r.

 

Gdzie znajdę więcej informacji? 

Szczegółowe informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajdziesz na stronie GUS: https://spis.gov.pl. 

Inne artykuły

Przejdź do treści