Pakt przyjaźni między Zduńską Wolą a Tortoną i Pontecurone

11 marca w Urzędzie Miasta Tortona został zawarty pakt przyjaźni między miastami Tortoną, Pontecurone a Zduńska Wolą. Sindaco Tortony (prezydent miasta) Avv. Gianluca Bardone, sygnotariusz paktu ze strony Tortony przywołał historię miast i łączącą je postać księdza Alojzego Orione. Mówił również o świadectwie św. Jana Pawła II, który dokonał kanonizacji Alojzego Orione w 2004 r. Współgospodarz uroczystości Avv. Ernesto Nobile (prezydent Pontecurone) witał gości honorowych: Biskupa Tortony Francesco Viola o.f.m. i Dyrektora Generalnego Orionistów Don Flavio Peloso FDP. Prezydent Zduńskiej Woli podkreślał wagę zawartego paktu dla lokalnych społeczność wszystkich trzech miast.

Pakt zakłada współpracę pomiędzy Pontecurone – miejscem urodzin księdza Alojzego Orione, Tortoną, gdzie założył Zgromadzenie Oriońskie i Zduńską Wolą, gdzie powstał pierwszy na ziemiach polskich dom zgromadzenia.

Porozumienie będzie służyć lokalnym społecznościom wszystkich trzech miast. W imię wartości reprezentowanych przez księdza Alojzego Orione.

Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 1980 r. przedstawiając go Kościołowi, jako „cudowny i genialny wyraz miłosierdzia chrześcijańskiego”, dodając: „z pewnością był on jedną z świetlanych postaci tego wieku, poprzez swoją otwarcie przeżywaną wiarę chrześcijańską”, „miał hart i serce Apostoła Pawła, a zarazem delikatny i wrażliwy, aż do łez, niestrudzony i odważny, aż do śmiałości, wytrwały i dynamiczny, aż do heroizmu. ” Jego kanonizacji dokonał 16 maja 2004 r. w Rzymie.

Uroczystość podpisania paktu miała miejsce w Urzędzie Miasta Tortony.

Protokół porozumienia, nazwany „Paktem przyjaźni pomiędzy Tortoną, Pontecurone i Zduńską Wolą w imię św. Alojzego Orione” zakłada współpracę miast w działaniach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, społecznych i turystycznych. Miasta deklarują w nim wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk, wspólną promocję i wszelkie działania korzystne dla lokalnych wspólnot. Zapowiadają również otwarcie i gotowość do współpracy z innymi podmiotami, a w sposób szczególny z Diecezją Tortońską, Włocaławską, Fundacją CRTortona i Małym Dziełem Boskiej Opatrzności (Zgromadzeniem Oriońskim).

Inne artykuły

Przejdź do treści