Ogólne Zebranie Mieszkańców Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 11 stycznia 2023 r.

Na podstawie § 5 ust. 3 i 6 Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli zwołuję Ogólne Zebranie Mieszkańców. Zebranie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w budynku Wspólnoty ul. Szadkowska 24 A, 98-220 Zduńska Wola.

OBWIESZCZENIE

Inne komunikaty

Rozporządzenia i komunikaty

w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie łaskim i zduńskowolskim.

LXIII sesja Rady Miasta – 26 stycznia 2023 r.

LXIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści