Logo Miasta Zduńska Wola

Ogłoszenie

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powołania członków zespołu interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli

Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje o prawie zgłaszania swoich przedstawicieli do Zespołu Interdyscyplinarnego, przez uprawnione podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

Szczegółowe informacje dotyczące zadań Zespołu Interdyscyplinarnego uregulowane zostały w ww. ustawie.

Każdy uprawniony podmiot może zgłosić kandydata na członka Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie do 7 września 2023 r. w Biurze Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Dział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 4, pokój nr 413 w godzinach pracy urzędu.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola w drodze zarządzenia.

Inne komunikaty

Kampania społeczna: SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ!

Ruszyła 4. edycja kampanii pod hasłem „Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!”, mająca na celu uświadomienie o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Zduńska Wola decyduje

Dziesiąta edycja zduńskowolskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystartowało głosowanie na pomysły zgłoszone przez mieszkańców

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści