Logo Miasta Zduńska Wola

»

Ogłoszenie o sprzedaży

Miasto Zduńska Wola przeznacza do sprzedaży samochód osobowy marki CITROEN, model C5.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Działając na podstawie § 12 zarządzenia nr 521/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i jednostek budżetowych Miasta Zduńska Wola, zmienionego zarządzeniem nr 416/22 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 6 października 2022 r., Organizator przetargu – Miasto Zduńska Wola z siedzibą przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, przeznacza do sprzedaży samochód osobowy:

marki: CITROEN:

model: C5,

rok produkcji: 2007,

pojemność silnika: 2179,00 cmᶾ,

przebieg: 334 100 km.

nr rej. EZD 71LM

nr VIN VF7RC4HTH76811594

data pierwszej rejestracji: 23.05.2007 r.

Wyposażenie:

 • radio;
 • klimatyzacja automatyczna;
 • elektrycznie ustawiany fotel kierowcy;
 • elektrycznie ustawiany fotel pasażera;
 • podłokietniki – tył;
 • kierownica skórzana;
 • kierownica wielofunkcyjna;
 • czujnik deszczu;
 • elektryczne szyby przednie;
 • elektryczne szyby tylne;
 • tempomat;
 • lampy ksenonowe;
 • kontrola odległości z przodu (przy parkowaniu);
 • kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu);
 • lusterka boczne ustawiane elektrycznie;
 • podgrzewane lusterka boczne;
 • lusterka boczne składane elektrycznie (uszkodzone);
 • kontrola trakcji;
 • spryskiwacze reflektorów (uszkodzone);
 • lampy przeciwmgielne;
 • elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach;
 • wspomaganie kierownicy;
 • felgi aluminiowe 16;
 • zawieszenie hydropneumatyczne;
 • ABS;
 • ESP;
 • poduszka powietrzna kierowcy;
 • poduszka powietrzna pasażera;
 • dodatkowy kpl. kół stalowych.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 8 500,00 zł. brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Przed złożeniem oferty, Oferent powinien dokładnie zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Sprzedawany samochód można obejrzeć w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12 w Zduńskiej Woli w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 15:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym (numer tel. 43 825-02-53).

Pisemne oferty (wzór formularza oferty podany poniżej) zawierające:

 1. dane oferenta (w przypadku osób fizycznych: nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek: nazwa i siedziba),
 2. numer kontaktowy,
 3. oferowaną cenę brutto,
 4. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu lub, że świadomie rezygnuje z oględzin.

Ofertę należy złożyć na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, Kancelaria, ul. Stefana  Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola lub wysłać pocztą z odpowiednim wyprzedzeniem (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w terminie do 06.11.2023 r. do godziny 11:00, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Urząd Miasta Zduńska Wola

Kancelaria

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

„Oferta na zakup samochodu osobowego marki Citroen C5”

 

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do siedziby Urzędu Miasta Zduńska Wola. Oferty złożone po tym terminie lub w niewłaściwym miejscu zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania – niezwłocznie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2023 r.

Decydującym warunkiem sprzedaży pojazdu będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od daty otwarcia ofert.

Organizator poinformuje niezwłocznie na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. Zawiadomienie o wyborze Oferenta zamieszczone zostanie również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zduńska Wola mieszczącej się w Budynku nr 2 przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola oraz na stronie internetowej Urzędu www.zdunskawola.pl . Umowa przedmiotu sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Miasto Zduńska Wola. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Odbioru i transportu przedmiotu sprzedaży dokona Nabywca na własny koszt. Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Miasto Zduńska Wola zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen C5 bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje odnośnie sprzedaży pod numerem telefonu 43 825-02-53 lub 43 825-02-52.

Do pobrania:

 

Galeria zdjęć:

Inne komunikaty

Informacja

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące petycji przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola.

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 r.”

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r.”

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

w skład komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2024 r.”

Przejdź do treści